2011. július 25., hétfő

Független civil jelöltként indulna Szatmárnémetiért Boer Ádám

A Transindexnek adott exkluzív sms-interjú
http://itthon.transindex.ro/?cikk=14932

Miért döntött úgy, hogy megpályázza a szatmárnémeti polgármesteri tisztséget?
- A város rohamos fejlődésnek indult a 2004-2008-as mandátum alatt, majd megtorpant az ezt követő időszakban. Ismerem a problémákat és megoldásaim is vannak ezekre. Az utóbbi időben több ismerősöm is biztatott, hogy próbáljam meg.

Függetlenként indul, vagy valamely párt színeit képviseli a választáson? Milyen szervezetek, pártok támogatására számíthat?
- Egyelőre függetlenként indulnék, és számítok az RMDSZ, az MPP, a Német Fórum és az alakuló EMNP támogatására. Tudatában vagyok annak, hogy Szatmárnémetiben csak egyetlen közös, minden fél által elfogadott jelölttel lehet megtartani a polgármesteri tisztséget.

Milyen esélyt lát ön arra, hogy a négy politikai erő konszenzusos döntés alapján önt támogassa a jövő évi választáson?
- Azért határoztam úgy, hogy közös jelöltként indulok, mert valós esélyt látok a megegyezésre. Amennyiben fontos az említett szervezeteknek Szatmárnémeti fejlődése, ki fog alakulni a konszenzus.

Milyen kulcsszavakra építi a kampányát?
- Partnerség és párbeszéd a szatmáriakkal. Minőségi munka. Menedzseri szemlélet. A város értékeinek védelme.

Kérem, sorolja fel Szatmárnémeti öt, mielőbbi megoldásra váró legfontosabb problémáját.
- 1.) Az utak és járdák állapota, az elvégzett munkák gyenge minősége. 2.) A városi közlekedési hálózat túlterheltsége, kerékpárutak hiánya, tömegközlekedés alulfejlettsége, parkolók hiánya. 3.) Szabadidő-eltöltési lehetőségek, rendezvényközpont, strand és sportpályák hiánya. 4.) Régi épületek homlokzatának állapota. 5.) Sétálóutcák hiánya.

Kérem, soroljon fel öt dolgot, amit az ön véleménye szerint városvezetőként jól végzett Ilyés Gyula polgármester.
- 1.) A kulturális élet fellendítése és támogatása. 2.) A meglévő zöldövezetek karbantartása. 3.) Néhány új játszótér létesítése. 4.) Szelektív hulladékgyűjtés - ha megkésve is történt - bevezetése. 5.) Iskolák és óvodák felújítása.

Mit folytatna a jelenlegi polgármester által megkezdett munkából?
- Mindazt, amit az előző válaszban felsoroltam, továbbá valamennyi olyan kezdeményezését, amivel a szatmáriak elégedettek.

Lát-e ön esélyt a központ romos küllemének felszámolására?

- Természetesen látok lehetőséget a homlokzatok, illetve egyes, köztulajdonban lévő épületek teljes rehabilitációjára. A megoldás kulcsa az egyedi helyzeteknek megfelelő finanszírozási forrás megtalálása. Terveim között szerepel egy olyan, költségvetéstől független alap létrehozása, amelyből társfinanszírozható az épületek homlokzatának rendszeres felújítása. Emellett szorgalmazni fogom az EU-s alapok hatékonyabb lehívását.

2008. március 23., vasárnap

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!


Útjainkról

A héten látott napvilágot Ilyés Gyula polgármester beszámolója, többek között, a városban elvégzett útjavítási munkálatokról. Kiderül, hogy a jelenlegi mandátum alatt 101 utcát aszfaltoztak le illetve aszfaltoztak újra, a munkálatok összértéke pedig 33 millió új lejre rúg. A mennyiség alapján ítélve úgy tűnhet, hogy minden rendben van, a jelentésben azonban nem esik szó a munkálatok minőségéről.

A polgármesteri hivatal honlapján számtalan polgártársunk bírálja a közelmúltban felújított utcákon végzett munkálatok minőségét. Példaként hadd hozzam fel a nemrég átvett Hám János utcát, mely szerintem esztétikai szempontból elfogadhatatlan. Minőségi és esztétikai problémák azonban szinte minden olyan utcán jelentkeznek, melyeket 2004 óta újítottak fel, beleértve azokat is, amelyeket a tavalyi év végén vettek át.

Áttanulmányoztam a reprezentatív mintán végzett közvéleménykutatás eredményeit is (lásd: http://www.satu-mare.ro/primarie/stiri/nouanepasa.html), melyből kiderül többek között az, hogy a város lakóinak 61 százaléka egyáltalán nincs megelégedve, míg 25.2 százaléka nem nagyon elégedett a polgármester tevékenységével az utak állapotának tekintetében.

Helyénvalónak tartom Ilyés polgármester úr stratégiáját olyan szempontból, hogy prioritásként kezeli a városi úthálózat felújítását. Ezt a munkát folytatni is kell – de másképp. Véleményem szerint a rosszul elvégzett munkálatok miatt jártak gyenge eredménnyel ezek az erőfeszítések, következésképpen a munkálatok lebonyolításának terén kell változtatásokat eszközölni.

2008. március 15., szombat

A minőség felé vezető út

Véleményem szerint az útkarbatartási munkálatok gyenge minőségéért csak részben tehetőek felelőssé a kivitelező cégek. Áttanulmányoztam azokat a ”tenderfüzeteket”, melyek alapján a 2007 őszén végzett munkálatokat ítélték oda (Retezatului, Petőfi, Decebal utca, stb.) és arra a következtetésre jutottam, hogy nagyrészt ezek a dokumentumok teszik lehetővé a silány kivitelezést. Ha például megnyitjuk a http://www.satu-mare.ro/fisiere/licitatie/CAIET%20SARCINI%20STR.%20MICU%20KLEIN.pdf linket akkor egy mindössze 12 soros dokumentumot találunk! Teljességgel hiányzik a kivitelezési terv, nem tartalmaz műszaki adatokat, sem az alkalmazandó minőségi szabványokat. Tehát annak ellenére, hogy véleményem szerint ezek a munkálatok nem megfelelőek minőségi szempontból, nem tudom ezt bizonyítani, ugyanis a kivitelező cégek ”minden” olyan kívánalomnak eleget tettek, amik a tenderfüzetben szerepeltek.

Minden minőségi munka feltétele az, hogy bizonyos minőségi szabványok betartásával, szigorúan vett ütemterv szerint végezzék. Következtetésképpen amíg az önkormányzat nem dolgoz ki alapos, a minőségi szabványokat is tartalamzó műszaki terveket, addig nem is lehet minőségi munka végzésére kötelezni a kivitelezőket. Mindaddig, amíg helyi szinten mindössze ”árháború” folyik, a megrendelő pedig nem követelőzik, egyetlen cég sem fog minőségi munkát végezni.


Egy jó terv azonban még nem elegendő a sikerhez. A jó minőségű munkához az is kell, hogy a kivitelezést szakaszokra osszák, és ezeket a részmunkákat leellenőrizzék az egyes munkaszakaszok végén. Ha pedig az önkormányzatnak nincsen olyan szakembere, aki ezt elvégezhetné, meg kellene bízzon egy szakértő céget a munkálatok felügyeletével.
Figyelembe véve azt, hogy az utóbbi években Szatmárnémetiben egyes építkezési vállalatok milyen gyenge minőségű munkát végeztek, a jövőben előválogatásos pályázatokat kellene hirdetni. Ez azt jelentené, hogy még a licit előtt kiválogatnák azokat a pályázó cégeket, amelyek nemcsak papíron, hanem konkrét megvalósításokkal is bizonyítani tudják, hogy rendelkeznek a szükséges kapacitással a meghirdetett munka elvégzéséhez.

2008. március 13., csütörtök

Hogy akarnék-e polgármester lenni?

Véleményem szerint egy Szatmárnémeti nagyságú várost csak egy csapat vezethet megfelelőképpen. Ebből kifolyólag nem tartom igazán lényegesnek, hogy ki a polgármester személye.

Ha találok egy csapatot, amelyikkel közösek a céljaim és az elképzeléseim és az a csapat nyer a polgármester-választáson, én elértem a célomat, attól függetlenül, hogy személy szerint én leszek a polgármester vagy sem. Számomra a polgármesterség mindössze egy cím, mely – ha nem áll mögötte egy ütőképes csapat – nem sok hasznára van annak a közösségnek, amelyik megválasztotta.

Majdnem mindenki mögött, aki polgármesteri tisztségre pályázik, áll egy kampánycsapat. A polgármesterek nagy részének van egy (jobb vagy gyengébb) csapata, amely végrehajtja az utasításait. De vajon ebben az országban hány polgármesternek van olyan csapata, amely döntéseket dolgoz ki, és a tagjai végrehajtó hatalommal is rendelkeznek? A tekintélyelvű vezetés szerintem nem célravezető, mivel megöli a munkatársak kreativitását.

Szatmérnémetinek kreativitásra és csapatmunkára van szüksége az elkövetkező négy esztendőben.

Gondolatok az Udvari úti munkálatokról

Tavaly nyáron tanácsadónak alkalmazott egy német cég, amely részt akart venni az Udvari út felújítására kiírt versenytárgyaláson. Ők mindamellett, hogy helyi kivitelezési partnert kerestek, megvizsgálták a hazai nyersanyagpiacot és áttanulmányozták a romániai közbeszerzési szabályzatot – lefordíttatták és áttanulmányozták a tenderfüzetet is.

A német mérnökök többek között észrevették azt is, hogy a tenderfüzetben csak az Udvari út második szakaszára nézve szerepelnek kanalizálási munkálatok. A helyszínen azonban – miután szóba álltunk az utca lakóival – kiderült, hogy az Udvari út első (bekötő) szakaszán sincs kiépítve a kanálishálózat.

A munkálatok helyszínen más, szintén a közművesítéssel kapcsolatos problémákra is fény derült: a meglévő gázvezetékek, a közvilágítás, illetve az elektromos és a telefonhálózat az építendő út tükrébe esnek és szükségszerű ezek kiváltása/elköltöztetése az útépítési munkálatok tényleges megkezdése előtt. A tenderfüzet egy szót sem említett viszont ezekről a várható problémákról és azok megoldási módjáról. Lényegében ugyanezokkal a gondokkal szembesültünk, amelyeket most a Betonút és az Alfarom is kifogásol.

A német cég a több szempontból tisztázatlan helyzet, valamint a tenderfüzetben szereplő korszerűtlen megoldások miatt végül nem vett részt a versenytárgyaláson. A kérdés az, hogy mért nem vette észre a polgármesteri hivatal is, hogy hiányzik az Udvari út kanalizálásának a bekötő szakasza, miért nem foglalták be a tenderfüzetbe ennek a kiépítését, illetve miért nem gondoskodott az említett közművek kiváltásáról/elköltöztetéséről az azóta eltelt 9 hónapban ?

A leginkább kifogásolható műszaki megoldás az, hogy a második szakaszon nem kerül feltörésre a meglévő betonút, hanem csak kiszelesítik azt és arra kerül az új aszfaltréteg. A korszerű útépítési elveknek nem felel meg ez a megoldás mivel a beton hőtágulási tényezője és rugalmassága eltér az aszfaltétól. Várható, hogy a nyári melegben az asztfalt alatt hagyott beton kitágul, megemelkedik és repedéseket okoz a friss aszfaltrétegben. A német mérnökök által javasolt költséghatékony megoldás a beton helyszíni feldarabolása és az alapba való bedolgozása lenne - szerintem a Betonút mérnökei is erre a következtetésre kellett hogy jussanak.